Nasz Cechowy życiorys rozpoczął się dokładnie 7 lipca 1945 roku. Z ówczesnych skromnych zapisów wynika, że właśnie w tym dniu o godzinie 17:00 w budynku nr 105 przy ulicy Matiasa we Wrocławiu podjął oficjalnie swoją działalność pierwszy na Dolnym Śląsku Cech, a był nim Cech Piekarzy. Starszym Cechu został Edmund Żbikowski.

W dniu 14 lipca 1945 roku zorganizowany został Cech Rzeźników i Wędliniarzy – Starszym Cechu został Władysław Żurek.

W końcu maja 1946 roku przy ówczesnym placu Engelsa 1 rozpoczyna działalność Cech Cukierników – Starszym Cechu zostaje Leon Dąbrowski.

W roku 1948 zachodzą zmiany organizacyjne i w wyniku połączenia powstaje Cech Piekarzy i Cukierników. Nastaje trudny okres dla rzemiosła. Likwidowane są zakłady rzemieślnicze. Rzemieślnicy odchodzą do pracy w uspołeczniowych jednostkach.

Rok 1955 – rzemiosło jest reanimowane. 6 marca 1958 roku ponownie powstaje Cech Rzemiosł Spożywczych zrzeszający piekarzy, cukierników i wędliniarzy. Walne Zgromadzenie wybiera pierwszy w okresie odnowy Zarząd:
Starszy cechu – Stanisław Musiał,
I Podstarszy – Emil Humieniecki,
II Podstarszy – Szymon Mankiewicz,
Sekretarz – Mieczysław Kubiak,
Skarbnik – Eugeniusz Biegański.
Dnia 12 listopada 2002 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Spożywczych została zmieniona nazwa Cechu na Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu.

Address

Our Address:

ul. Kazimierza Wielkiego 9

GPS:

51.11021370316069, 17.026275816845555

Telephone:
Email: